ÚVOD         O NÁS         OSVĚDČENÍ        REFERENCE         KONTAKTY

Ploché střechy


 Ploché střechy provádíme na průmyslových i veřejných objektech, rodinných domech, balkónech a terasách.
Rovněž provádíme rekonstrukce plochých střešních plášťů včetně zateplení, dále montáž světlíků, nebo jejich opravy. Pracujeme se všemi typy modifikovaných, oxidovaných asfaltových pásů a také s fóliemi na bázi  PVC. Montáž provádíme natavováním i kotvením, vždy dle technologie předepsané výrobcem. 


Víme jak na to!

Naše reference v oboru plochých střech jsou velice rozsáhlé a naši pracovníci Vám tak mohou dodat kvalitní řešení dle vašich požadavků a přání. Samozřejmou součástí jsou samotné návrhy střešních skladeb tak, aby byla zajištěna plná funkčnost dodávané konstrukce.
Naší snahou je neustále sledovat nové trendy a uvádět je za pomocí proškolených specialistů do praxe.
Při své práci využíváme moderní a kvalitní materiály, technologie a pracovní nástroje. Disponujeme rozsáhlým technickým vybavením, které pravidelně modernizujeme. Dodržování bezpečnostních zásad je pro nás samozřejmostí.


 
Izolace střech - PVC folie

Střešní fóliový systém je určen pro vytváření povlakových střešních krytin všech typů budov s plochou nebo šikmou střechou. Vhodný je pro všechna konstrukční řešení hydroizolací střech, t.j. pro střechy jednoplášťové i dvouplášťové, větrané i nevětrané, s tepelně izolační vrstvou pod i nad krytinou, sklonité i bezespádé a dále pro střechy nepochůzné, pochůzné, pojízdné, s násypem kameniva nebo zeminy, se zahradní úpravou, zavodněné apod.
Uplatnění najdou jak u nových objektů, tak zejména (s ohledem na své fyzikálně mechanické vlastnosti) u rekonstrukcí zdevastovaných plochých střech. Možnost aplikace fóliových systémů za nepříznivých klimatických podmínek (zvýšená vlhkost podkladu i ovzduší, teplota do - 15°C) z nich činí technologii, jíž lze bez jakýchkoliv problémů aplikovat po celý rok!

 


Měkčené PVC folie - vlastnosti

■    vynikající odolnost povětrnostním vlivům
■    strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání
■    velmi dobrá chemická odolnost proti agresivním vlivům ovzduší
■    vysoká propustnost pro vodní páry
■    odolnost vůči prorůstání kořenům rostlin
■    vynikající svařitelnost
■    minimální přitížení nosné konstrukce střechy
■    minimální požární zatížení objektu
■    hygienická a ekologická nezávadnost
■    náchylnější k mechanickému poškození
■    nemožnost vytvoření adhezního můstku pro spojení  s libovolnými konstrukcemi

 


Izolace střech - asfaltové pásy


Asfaltové izolační pásy jsou jednou z nejstarších hydroizolačních technologií. Dělíme je na klasické oxidované asfaltové pásy a na pásy modifikované. Podstatnou nevýhodou klasických oxidovaných asfaltových pásů je horší mechanická odolnost. Vlivem nižších teplot tyto pásy křehnou, stávají se neohebné a dochází k pukání a tvoření trhlin na souvrství. Nelze je proto považovat za vhodné k překlenutí různých deformací podkladu. Nové technologie umožnily používat asfaltové pásy (modifikované) s mnohem lepšími vlastnostmi. Jedná se o materiály nové generace, u kterých se modifikací s organickými látkami polymerního původu odstraňuje nebezpečí křehnutí. Modifikované asfaltové pásy v kombinaci s kvalitní výztužnou vložkou se tak mohou klást volně (bez plnoplošného natavení).

 Asfaltové pásy - vlastnosti

■    vynikající odolnost povětrnostním vlivům
■    strukturní pevnost a odolnost proti mechanickému namáhání
■    nízká propustnost pro vodní páry
■    odolnost vůči prorůstání kořenům rostlin
■    vynikající svařitelnost hygienická a ekologická nezávadnost
■    odolnější k mechanickému poškození
■    možnost vytvoření adhezního můstku pro spojení s libovolným konstrukcemi

 SERVIS - ÚDRŽBA - HAVÁRIE          

Jsme si vědomi, že údržba a drobné opravy se v průběhu roku nevyhnou žádné stavbě. Ty nejnaléhavější zásahy souvisejí s poruchami střech a s nimi často spojeným zatékáním. Každá střecha potřebuje pravidelnou údržbu. Čas, který věnujete drobným opravám, se vám bohatě vrátí v ušetřených investicích do nákladné rekonstrukce.

Zatímco údržba šikmé střechy je pokud nevykazuje zásadní nedostatky celkem jednoduchá, plochá střecha vyžaduje pravidelnou péči. Těžší přístupnost šikmé střechy kompenzuje její nenáročná údržba. Vyšší nároky na údržbu ruku v ruce s nedobrými zkušenostmi s kvalitou plochých střech z nedávné minulosti jsou dodnes hlavními důvody odmítání takovéhoto způsobu zastřešení.
Problémům lze z velké části předejít již v projektu a při samotné realizaci stavby. V ideálním případě se opravy omezí na drobné zásahy, které zabrání praskání pláště, rezavění oplechování či ucpání střešního svodu.
Střecha by se měla kontrolovat nejméně dvakrát ročně, a to i v případě, že nejsou viditelné žádné skvrny. Ideálně vždy na podzim a pak na jaře, jelikož právě zima odhalí mnoho skrytých nedostatků.
Jestliže se na střeše tvoří louže, může to znamenat, že jsou ucpané střešní svody nebo že střecha není správně vyspádovaná. Porušená sněhová pokrývka po vydatnějším sněžení může indikovat poruchy tepelné izolace.

Nejjednodušší údržbu představuje vyčištění okapových žlabů, častěji svodů a vpustí od různých nečistot. Odstraňuje se mech, případné nálety rostlin, viditelné poruchy spojů a podobně. Pomůžeme i s opětovným natřením plechových částí - je-li potřeba.

 


 
 

 

 


 
RYTA spol. s r.o., Bezručova 1159, 337 01 Rokycany
tel. 371 720 036, mob. 602 121 919
e-mail: info@ryta.cz
IČO: 26354870
DIČ: CZ26354870


 
    ISO  9001:2008
  ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007


 

@ 2012 RYTA - stavební a obchodní firma spol. s r.o.